«داروخانه»، شکل‌واره‌ای از یک داروخانه‌ی ایرانی، از ۶ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در فضای پروژه‌های اوکبر واقع در برلین برگزار می‌شود و گردانندگان این نمایشگاه سهراب کاشانی و آناهیتا رزمی هستند. «داروخانه»، چیدمان بزرگی از بسته‌بندی داروهای ایرانی است. این نمایشگاه با بازنمایی بصری با هدف به زیر سوال بردن و از سوی دیگر وارونه‌سازی اصول صادرات و واردات دارو، بسته‌بندی داروهای ایرانی را در فضایی متفاوت در کشور آلمان بازتولید می‌کند. هم‌چنین این نمایشگاه به موضوع‌هایی مانند ارتباطات (و قطع ارتباطات) فرافرهنگی، توزیع نابرابر، بی‌ثباتی قدرت در اقتصاد تولید دارو، محدودیت‌های تجاری و موانع قانونی اشاره دارد. «داروخانه» نه فقط شکل‌واره‌ی یک داروخانه‌ی ایرانی در آلمان، بلکه مکانی پویا خواهد بود تا مجالی برای گفت‌و‌گو درباره‌ی نابرابری‌ها در اقتصاد سلامت و لجستیک در جهان را فراهم آورد. در این پلتفرم گفت‌و‌گو و سخنرانی‌هایی در این زمینه برگزار خواهد شد.